Kolejna edycja Quarry Life Award w kopalniach Grupy Górażdże

Trwa 4. edycja międzynarodowego konkursu Quarry Life Award, skierowanego do studentów, naukowców, uczniów, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych, którego celem jest popularyzacja i ochrona walorów przyrodniczych terenów kopalń surowców mineralnych oraz poszukiwanie nowych pomysłów na ochronę i promocję bioróżnorodności tych terenów.

więcej...

24.10.2017


Wykład otwarty prof. dr. hab. Tomasza Wesołowskiego

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty prof. dr. hab. Tomasza Wesołowskiego pt.: „Puszcza Białowieska naszą rafą koralową”. Wykład odbędzie się 26 października o godzinie 18:45 w DSW (Dużej Sali Wykładowej) przy ul. H. Sienkiewicza 21.

więcej...

10.10.2017


Nagroda za najlepszy poster

Pani Małgorzata Raduła, doktorantka z Katedry Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska, zdobyła główną nagrodę w konkursie na najlepszą prezentację posterową w grupie młodych naukowców na 60 dorocznym sympozjum  International Association for Vegetation Science (IAVS) w Palermo.

więcej...

10.07.2017


Rekrutacja 2017/2018

Na rok akad. 2017/2018 Wydział Nauk Biologicznych prowadzi rekrutację na pięć kierunków studiów stacjonarnych: biologię; genetykę i biologię eksperymentalną; mikrobiologię; biologię człowieka oraz zarządzanie środowiskiem przyrodniczym. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dydaktyczną. Wyniki rekrutacji będą dostępne tutaj.

więcej...

19.06.2017


Akademia Młodych Uczonych i Artystów

Dr Magda Dubińska-Magiera z Zakładu Biologii Rozwoju Zwierząt Instytutu Biologii Eksperymentalnej została Przewodniczącą Akademii Młodych Uczonych i Artystów.

więcej...

05.06.2017


Oleśnicka Noc z Przyrodą

Z przyjemnością informujemy, że 24 marca i 19 maja odbyły się zajęcia w ramach Oleśnickiej Nocy z Przyrodą, cyklicznej imprezy organizowanej przez Wydział Nauk Biologicznych, skierowanej do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.

więcej...

29.05.2017


Stypendia START dla młodych naukowców z UWr

Dr Ewa Błaszczak z Zakładu Genetyki i Fizjologii Komórki Instytutu Biologii Eksperymentalnej Wydziału Nauk Biologicznych laureatką konkursu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

więcej...

15.05.2017


Puzzel 2017

Projekt realizowany przez studentów III roku mikrobiologii wyróżniony podczas VI Wrocławskiej Konferencji Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2017.

więcej...

26.04.2017


Profesor Bogusław Pawłowski Popularyzatorem Nauki 2016

Prof. dr hab. Bogusław Pawłowski z Katedry Biologii Człowieka Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego wygrał 12. edycję konkursu "Popularyzator Nauki".

więcej...

16.12.2016


Muzeum Człowieka

Katedra Biologii Człowieka zaprasza do zwiedzania wystawy znajdującej się w Muzeum Człowieka.

więcej...

21.03.2016


Analizy komercyjne

Pracownia Technik Mikroskopowych Wydziału Nauk Biologicznych UWr oferuje wysokiej jakości usługi w zakresie badań mikroskopowych.

więcej...

23.01.2014