Promocja doktorów i doktorów habilitowanych

W dniu 15 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w Oratorium Marianum w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się uroczystość promocji doktorów i doktorów habilitowanych z Wydziału Nauk Biologicznych. Ceremonialnego aktu nadania stopni naukowych dokonają Dziekan oraz promotorzy w obecności JM Rektora i zaproszonych gości.

więcej...

05.12.2018


Doktorant-stypendysta

Konkurs w ramach grantu OPUS 12 nr umowy UMO-2016/23/B/ST5/02480 "Otrzymywanie nowych światłoczułych nanokompozytów na bazie tlenku grafitu oraz ich oddziaływanie na mikroorganizmy wywołujące zmiany zapalne tkanek okołowierzchołkowych". Termin składania ofert: 17.12.2018 do godz. 14.00.

więcej...

05.12.2018


Stypendium im. Ludwika Hirszfelda

Mgr Agnieszka Łątka z Zakładu Biologii Patogenów i Immunologii lauretką stypendium im. Ludwika Hirszfelda.

więcej...

23.11.2018


Święto UWr

Dnia 15 listopada 2018 r. w Oratorium Marianum odbyły się uroczystości związane ze Świętem Uniwersytetu Wrocławskiego i Świętem Nauki Wrocławskiej.

więcej...

21.11.2018


Laureaci konkursu "Najlepszy Dyplom Roku"

Mgr Ewa Pilarczyk, absolwentka Wydziału Nauk Biologicznych na kierunku biologia, lauretką konkursu "Najlepszy Dyplom Roku" finansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

więcej...

17.11.2018


Wręczenie dyplomów ukończenia studiów magisterskich

Zapraszamy na uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów magisterskich absolwentom Wydziału Nauk Biologicznych, które odbędzie się w sobotę 17 listopada 2018 r., o godz. 13.00 w Oratorium Marianum w Gmachu Głównym UWr.

więcej...

09.11.2018


Nowa czasowa wystawa w Muzeum Przyrodniczym

W dniach 06-25 listopada br. w salach Muzeum Przyrodniczego będzie zaprezentowana nowa czasowa wystawa Formy życia jako emanacja znaków dzieciństwa autorstwa Pani Katarzyny Plucińskiej.

więcej...

30.10.2018


Wyniki ankiet studenkich

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UWr publikujemy zbiorcze informacje o wynikach ankiet studenckich oceniających zajęcia dydaktyczne przeprowadzone w roku akad. 2017/18.

więcej...

25.10.2018


„Od genu do ekosystemu"

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt „Od genu do ekosystemu – innowacyjny program rozwoju kompetencji kluczowych w edukacji biologicznej dla uczniów szkół podstawowych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej...

02.10.2018


Odkrycie naukowców z Instytutu Biologii Środowiskowej

We "Wprost" ukazał się artykuł o badaniach powadzonych przez pracowników Instytutu Biologii Środowiskowej - dotyczy pierwszego na świecie przypadka gniazdowania pszczoły miodnej, osy zwyczajnej i wiewiórki pospolitej we wnętrzu częściowo zeszkieletowanych oraz zmumifikowanych zwłok ludzkich, które odnaleziono wysoko na drzewie. Tekst dostępny pod adresem: https://www.wprost.pl/kraj/10148567/pszczoly-osy-i-wiewiorka-zamieszkaly-w-ciele-wisielca-wyjatkowy-przypadek-opisali-naukowcy-z-wroclawia.html

więcej...

30.08.2018


Wielki sukces na międzynarodowych zawodach Olimpiady Biologicznej

Na tegorocznych międzynarodowych zawodach Olimpiady Biologicznej uczestnicy z Polski odnieśli największy w dotychczasowej historii sukces: 4 medale - jeden złoty, dwa srebrne i jeden brązowy. Jeden ze srebrnych medali otrzymał uczestnik z Okręgu Wrocławskiego.

więcej...

27.07.2018


Weź udział w badaniu postrzegania atrakcyjności!

Alicja Hudzik doktorantka I roku Biologii na Uniwersytecie Wrocławskim zaprasza pełnoletnich mężczyzn (studentów, absolwentów, osoby pracujące) do udziału w krótkim badaniu postrzegania atrakcyjności.

więcej...

27.04.2018


Muzeum Człowieka

Katedra Biologii Człowieka zaprasza do zwiedzania wystawy znajdującej się w Muzeum Człowieka.

więcej...

21.03.2016