XVII edycja konkursu "Wrocławska Magnolia"
Uprzejmie informujemy, że Prezydent Wrocławia ogłosił kolejną edycję konkursu „WROCŁAWSKA MAGNOLIA". Zgłoszenia należy przekazać do 19 marca 2020 roku pełnomocnikowi Rektora ds. Konkursu "WROCŁAWSKA MAGNOLIA" - dr. Bartoszowi Borczykowi.
więcej...

21.02.2020


Porozumienie o współpracy UWr z Komendną Wojewódzką Policji we Wrocławiu podpisane

Pracownia Biologii i Entomologii Sądowej rozszerza współpracę.

więcej...

06.02.2020


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologicznej oraz Rada Dyscypliny  uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 13 lutego 2020 r. o godz. 9:30 w Dużej Sali Wykładowej Instytutu Biologii Środowiskowej przy ulicy Sienkiewicza 21, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Krzysztofa Kolendy

więcej...

30.01.2020


„Naukowe poznanie świata"

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt pn. „Naukowe poznanie świata - program rozwoju kompetencji niezbędnych na rynku pracy dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” POWR.03.01.00-00-T067/18 współfinansowany przez Unię Europejską.

więcej...

29.01.2020


Doktor honoris causa

Prof. dr hab. Lech Borowiec z tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego.

więcej...

18.12.2019


Międzyuczelniane porozumienie podpisane

Podpisano porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Wrocławskim a Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

więcej...

21.11.2019


Analizy komercyjne

Pracownia Technik Mikroskopowych Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oferuje wysokiej jakości usługi w zakresie badań mikroskopowych. W Pracowni istnieje możliwość przygotowania materiału do badań w mikroskopie elektronowym transmisyjnym (utrwalanie materiału, zatapianie, krojenie na skrawki ultracienkie, kontrastowanie), skaningowym (utrwalanie materiału, suszenie, napylanie) i konfokalnym. Usługi obejmują obserwacje, analizę i dokumentację fotograficzną.

więcej...

23.10.2019


Stanowisko Rady Wydziału Nauk Biologicznych

Stanowisko Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie kryzysu klimatyczno-ekologicznego.

więcej...

04.10.2019


„Biologia dla praktyka"

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt pn. „Biologia dla praktyka - program rozwoju zainteresowań oraz pobudzania aktywności edukacyjnej i kulturalnej dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku” POWR.03.01.00-00-T068/18.

więcej...

12.03.2019


Zbiorcze zestawienie informacji dla uczestników studiów doktoranckich i szkół doktorskich

W załączeniu przesyłamy informacje dotyczące doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie na starych zasadach (czyli przed rokiem akad. 2019/2020) oraz informacje dotyczące szkół doktorskich, które ruszają od przyszłego roku akademickiego. 

więcej...

06.02.2019


"Świat odkrywców, odkrywanie świata"

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt pn. "Świat odkrywców, odkrywanie świata - nowatorski program rozwoju kompetencji i pobudzenia aktywności edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci szkół podstawowych"POWR.03.01.00-00-T121/18 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej...

15.01.2019


Wyniki ankiet studenkich

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UWr publikujemy zbiorcze informacje o wynikach ankiet studenckich oceniających zajęcia dydaktyczne.

więcej...

25.10.2018


„Od genu do ekosystemu"

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt „Od genu do ekosystemu – innowacyjny program rozwoju kompetencji kluczowych w edukacji biologicznej dla uczniów szkół podstawowych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej...

02.10.2018


Muzeum Człowieka

Katedra Biologii Człowieka zaprasza do zwiedzania wystawy znajdującej się w Muzeum Człowieka.

więcej...

21.03.2016