Program MOST 2019/20

Ruszyła rejestracja na program MOST na rok akad. 2019/20, która potrwa do 15 maja. Szczegóły znajdują się tutaj oraz na stronie internetowej programu MOST.

więcej...

15.04.2019


Wykłady w ramach programu Visiting Professors

W ramach programu Visiting Professors prof. Paul Mazza z Uniwersytetu Florenckiego będzie gościem Instytutu Biologii Środowiskowej. Podczas swojej wizyty Pan Profesor wygłosi wykłady i poprowadzi warsztaty.

więcej...

27.03.2019


„Biologia dla praktyka"

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt pn. „Biologia dla praktyka - program rozwoju zainteresowań oraz pobudzania aktywności edukacyjnej i kulturalnej dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku” POWR.03.01.00-00-T068/18.

więcej...

12.03.2019


„Zarządzanie karierą w naukach o życiu"

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt pn. „Zarządzanie karierą w naukach o życiu - innowacyjny program rozwoju i podnoszenia kompetencji miękkich dla absolwentów i absolwentek z obszaru nauk przyrodniczych szkół wyższych”.

 

więcej...

01.03.2019


Zbiorcze zestawienie informacji dla uczestników studiów doktoranckich i szkół doktorskich

W załączeniu przesyłamy informacje dotyczące doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie na starych zasadach (czyli przed rokiem akad. 2019/2020) oraz informacje dotyczące szkół doktorskich, które ruszają od przyszłego roku akademickiego. 

więcej...

06.02.2019


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, uprzejmie zawiadamiają, że dnia 21 lutego 2019 r. o godz. 13:00 w Sali 204 (DSW IBE) Instytutu Biologii Eksperymentalnej, przy ulicy Kanonia 6/8, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Dagmary Jakubowskiej

więcej...

05.02.2019


Podyplomowe Studia Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym "Ekoznawca" - kolejna edycja

Wszystkich chętych zapraszamy do podjęcia studiów w zakresie zarządzania środowiskiem przyrodniczym. Powoli przygotowujemy się do nowej edycji. Szczegóły podamy już wkrótce. 

więcej...

29.01.2019


"Świat odkrywców, odkrywanie świata"

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt pn. "Świat odkrywców, odkrywanie świata - nowatorski program rozwoju kompetencji i pobudzenia aktywności edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci szkół podstawowych"POWR.03.01.00-00-T121/18 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej...

15.01.2019


VIII Noc Biologów

Dnia 11 stycznia 2019 roku Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na VIII Noc Biologów !!!

więcej...

08.01.2019


Promocja doktorska

W dniu 15 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w Oratorium Marianum w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczystość promocji doktorów i doktorów habilitowanych na Wydziale Nauk Biologicznych. Ceremonialnego aktu nadania stopni naukowych dokonali Dziekan oraz promotorzy w obecności JM Rektora i zaproszonych gości.

więcej...

21.12.2018


Stypendium im. Ludwika Hirszfelda

Mgr Agnieszka Łątka z Zakładu Biologii Patogenów i Immunologii lauretką stypendium im. Ludwika Hirszfelda.

więcej...

23.11.2018


Laureaci konkursu "Najlepszy Dyplom Roku"

Mgr Ewa Pilarczyk, absolwentka Wydziału Nauk Biologicznych na kierunku biologia, lauretką konkursu "Najlepszy Dyplom Roku" finansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

więcej...

17.11.2018


Wyniki ankiet studenkich

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UWr publikujemy zbiorcze informacje o wynikach ankiet studenckich oceniających zajęcia dydaktyczne.

więcej...

25.10.2018


„Od genu do ekosystemu"

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt „Od genu do ekosystemu – innowacyjny program rozwoju kompetencji kluczowych w edukacji biologicznej dla uczniów szkół podstawowych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej...

02.10.2018


Odkrycie naukowców z Instytutu Biologii Środowiskowej

We "Wprost" ukazał się artykuł o badaniach powadzonych przez pracowników Instytutu Biologii Środowiskowej - dotyczy pierwszego na świecie przypadka gniazdowania pszczoły miodnej, osy zwyczajnej i wiewiórki pospolitej we wnętrzu częściowo zeszkieletowanych oraz zmumifikowanych zwłok ludzkich, które odnaleziono wysoko na drzewie. Tekst dostępny pod adresem: https://www.wprost.pl/kraj/10148567/pszczoly-osy-i-wiewiorka-zamieszkaly-w-ciele-wisielca-wyjatkowy-przypadek-opisali-naukowcy-z-wroclawia.html

więcej...

30.08.2018


Wielki sukces na międzynarodowych zawodach Olimpiady Biologicznej

Na tegorocznych międzynarodowych zawodach Olimpiady Biologicznej uczestnicy z Polski odnieśli największy w dotychczasowej historii sukces: 4 medale - jeden złoty, dwa srebrne i jeden brązowy. Jeden ze srebrnych medali otrzymał uczestnik z Okręgu Wrocławskiego.

więcej...

27.07.2018


Weź udział w badaniu postrzegania atrakcyjności!

Alicja Hudzik doktorantka I roku Biologii na Uniwersytecie Wrocławskim zaprasza pełnoletnich mężczyzn (studentów, absolwentów, osoby pracujące) do udziału w krótkim badaniu postrzegania atrakcyjności.

więcej...

27.04.2018


Podyplomowe Studia Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym "Ekoznawca"

Już w maju 2018 roku ruszamy z rekrutacją na kolejną edycję Podyplomowych Studiów Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym "Ekoznawca". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 

więcej...

02.01.2018


Muzeum Człowieka

Katedra Biologii Człowieka zaprasza do zwiedzania wystawy znajdującej się w Muzeum Człowieka.

więcej...

21.03.2016