Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adama Rajsza

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, uprzejmie zawiadamiają, że dnia 18 października 2018 r. o godz. 11:00 w Dużej Sali Wykładowej Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego (ulica Kanonia 6/8),
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Adama Rajsza

więcej...

05.10.2018


„Od genu do ekosystemu"

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt „Od genu do ekosystemu – innowacyjny program rozwoju kompetencji kluczowych w edukacji biologicznej dla uczniów szkół podstawowych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej...

02.10.2018


Dodatkowa rekrutacja Erasmus+

Zapraszamy studentów i doktorantów do dodatkowej rekrutacji na wyjazdy na studia w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 w ramach programu Erasmus+, która potrwa do końca października 2018 roku.

więcej...

24.09.2018


Stypendia Naukowe Rektora

Trwa nabór kandydatów do stypendiów naukowych finansowanych z własnego funduszu stypendialnego.  Stypendia przyznawane i wypłacane są na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 94 /2018 Rektora UWr. Termin składania wniosków do 15.10.2018 r.

więcej...

21.09.2018


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

D z i e k a n i Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 13 września 2018 r. o godz. 12:00 w sali 25 Instytutu Genetyki i Mikrobiologii, Uniwersytetu Wrocławskiego (ulica Przybyszewskiego 63/77), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Kostyn

więcej...

06.09.2018


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, uprzejmie zawiadamiają, że dnia 14 września 2018 r. o godz. 14:00 w sali 204 (DSW IBE) Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego (ulica Kanonia 6/8),
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Aliny Zawiślak

więcej...

06.09.2018


Odkrycie naukowców z Instytutu Biologii Środowiskowej

We "Wprost" ukazał się artykuł o badaniach powadzonych przez pracowników Instytutu Biologii Środowiskowej - dotyczy pierwszego na świecie przypadka gniazdowania pszczoły miodnej, osy zwyczajnej i wiewiórki pospolitej we wnętrzu częściowo zeszkieletowanych oraz zmumifikowanych zwłok ludzkich, które odnaleziono wysoko na drzewie. Tekst dostępny pod adresem: https://www.wprost.pl/kraj/10148567/pszczoly-osy-i-wiewiorka-zamieszkaly-w-ciele-wisielca-wyjatkowy-przypadek-opisali-naukowcy-z-wroclawia.html

więcej...

30.08.2018


Wręczenie dyplomów ukończenia studiów magisterskich

Zapraszamy na uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów magisterskich absolwentom Wydziału Nauk Biologicznych, które odbędzie się w sobotę 17 listopada 2018 r., o godz. 13.00 w Oratorium Marianum w Gmachu Głównym UWr.

więcej...

03.08.2018


Bardzo ważne informacje dla studentów I roku studiów I stopnia (licencjackich) 2018/19

Prosimy studentów I roku studiów I stopnia wszystkich kierunków w roku akad. 2018/19 o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi: harmonogramu dni adaptacyjnych (27-28 września 2018 r.), odbioru legitymacji, skierowań i badań lekarskich, testów kwalifikacyjnych na j. angielski.

więcej...

03.08.2018


Wielki sukces na międzynarodowych zawodach Olimpiady Biologicznej

Na tegorocznych międzynarodowych zawodach Olimpiady Biologicznej uczestnicy z Polski odnieśli największy w dotychczasowej historii sukces: 4 medale - jeden złoty, dwa srebrne i jeden brązowy. Jeden ze srebrnych medali otrzymał uczestnik z Okręgu Wrocławskiego.

więcej...

27.07.2018


Analiza ankiet studenckich

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UWr publikujemy zbiorcze informacje o wynikach ankiet studenckich oceniających zajęcia dydaktyczne przeprowadzone w semestrze zimowym roku akad. 2017/18.

więcej...

25.05.2018


Weź udział w badaniu postrzegania atrakcyjności!

Alicja Hudzik doktorantka I roku Biologii na Uniwersytecie Wrocławskim zaprasza pełnoletnich mężczyzn (studentów, absolwentów, osoby pracujące) do udziału w krótkim badaniu postrzegania atrakcyjności.

więcej...

27.04.2018


Rekrutacja 2018/19

Ruszyła rekrutacja na rok akad. 2018/2019. Wydział Nauk Biologicznych prowadzi rekrutację na pięć kierunków studiów stacjonarnych: biologię; genetykę i biologię eksperymentalną; mikrobiologię; biologię człowieka oraz zarządzanie środowiskiem przyrodniczym. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dydaktyczną.

więcej...

05.04.2018


Laureaci programu START spotkają się z noblistami

Dr Ewa Błaszczak, laureatka programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, weźmie udział w 68. spotkaniu Laureatów Nagrody Nobla w niemieckim Lindau.

więcej...

07.03.2018


Podyplomowe Studia Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym "Ekoznawca"

Już w maju 2018 roku ruszamy z rekrutacją na kolejną edycję Podyplomowych Studiów Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym "Ekoznawca". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 

więcej...

02.01.2018


Muzeum Człowieka

Katedra Biologii Człowieka zaprasza do zwiedzania wystawy znajdującej się w Muzeum Człowieka.

więcej...

21.03.2016


Analizy komercyjne

Pracownia Technik Mikroskopowych Wydziału Nauk Biologicznych UWr oferuje wysokiej jakości usługi w zakresie badań mikroskopowych.

więcej...

23.01.2014