Mapa strony
Stypendia START dla młodych naukowców z UWr

15.05.2017


Dr Ewa Błaszczak z Zakładu Genetyki i Fizjologii Komórki Instytutu Biologii Eksperymentalnej Wydziału Nauk Biologicznych laureatką konkursu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

więcej...
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

11.05.2017


Dziekan i Rada WNB uprzejmie zawiadamiają, że dnia  22 maja 2017r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Kędziora z IGiM WNB UWr

 

więcej...
Puzzel 2017

26.04.2017


Projekt realizowany przez studentów III roku mikrobiologii wyróżniony podczas VI Wrocławskiej Konferencji Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2017.

więcej...
Studia doktoranckie

23.02.2017


Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt zaprasza potencjalnych kandydatów na studia doktoranckie.

więcej...
Profesor Bogusław Pawłowski Popularyzatorem Nauki 2016

16.12.2016


Prof. dr hab. Bogusław Pawłowski z Katedry Biologii Człowieka Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego wygrał 12. edycję konkursu "Popularyzator Nauki".

więcej...
Muzeum Człowieka

21.03.2016


Katedra Biologii Człowieka zaprasza do zwiedzania wystawy znajdującej się w Muzeum Człowieka.

więcej...
General Microbiology

23.07.2014


General Microbiology - angielskojęzyczny moduł dydaktyczny dla studentów amerykańskich realizowany jest w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego.  

więcej...
Analizy komercyjne

23.01.2014


Pracownia Technik Mikroskopowych Wydziału Nauk Biologicznych UWr oferuje wysokiej jakości usługi w zakresie badań mikroskopowych.

więcej...
Kategoria A dla Wydziału Nauk Biologicznych

23.10.2013


Wydział Nauk Biologicznychw parametrycznej ocenie jednostek naukowych uzyskał kategorię A.

więcej...