Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adama Rajsza

05.10.2018


D z i e k a n

i Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

uprzejmie zawiadamiają, że dnia

 

18 października 2018r. o godz. 11.00 w Dużej Sali Wykładowej Instytutu Biologii

Eksperymentalnej przy ulicy Kanonia 6/8

odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

mgr. Adama Rajsza

Tytuł pracy: Biogeochemia azotu wysokogórskich zbiorowisk roślinnych Karkonoszy

Promotor : prof. dr hab. Bronisław Wojtuń – Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska WNB UWr.

Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Reda - Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin - Instytut Biologii
Eksperymentalnej WNB UWr.

Recenzenci:

1. prof. dr hab. Elżbieta Romanowska, Zakład Molekularnej Fizjologii Roślin,

Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

2. dr hab. Paweł Kwiatkowski, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Uniwersytet

Śląski w Katowicach

 

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Kanonia 6/8). Streszczenia rozprawy oraz recenzje w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem: www.biologia.uni.wroc.pl