Wyniki ankiet studenkich

25.10.2018


Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UWr publikujemy zbiorcze informacje o wynikach ankiet studenckich oceniających zajęcia dydaktyczne przeprowadzone w roku akad. 2017/18 opracowane przez Wydziałowy Zespól ds. Oceny  Jakości Kształcenia.