Święto UWr

21.11.2018


Dnia 15 listopada 2018 r. w Oratorium Marianum odbyły się uroczystości związane ze Świętem Uniwersytetu Wrocławskiego i Świętem Nauki Wrocławskiej, podczas których m. in. zostały wręczone odznaczenia państwowe i resortowe.
 
W 2018 r. Brązowym Krzyżem Zasługi został odznaczony dr Paweł Socha z Instytutu Biologii Środowiskowej.
 
Odznaczenia przyznane w latach ubiegłych odebrali:
  • prof. dr hab. Dariusz Tarnawski z Instytutu Biologii Środowiskowej - Złoty Medal za Długoletnią Służbę oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej
  • mgr Andrzej Rudecki z Katedry Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska- Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

Więcej informacji na stronie UWr https://uni.wroc.pl/swieto-uniwersytetu-wroclawskiego-i-swieto-nauki-wroclawskiej-2/