Promocja doktorów i doktorów habilitowanych

05.12.2018


W dniu 15 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w Oratorium Marianum w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się uroczystość promocji doktorów i doktorów habilitowanych z Wydziału Nauk Biologicznych. Ceremonialnego aktu nadania stopni naukowych dokonają Dziekan oraz promotorzy w obecności JM Rektora i zaproszonych gości.