Promocja doktorów i doktorów habilitowanych

05.12.2018


W dniu 15 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w Oratorium Marianum w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczystość promocji doktorów i doktorów habilitowanych na Wydziale Nauk Biologicznych. Ceremonialnego aktu nadania stopni naukowych dokonali Dziekan oraz promotorzy w obecności JM Rektora i zaproszonych gości.

Stopień doktora habilitowanego otrzymali:

Izabela Jędrzejowska
Agnieszka Kreitschitz
Rafał Ogórek

Dyplomy doktorskie otrzymali:

Aurelia Cegłowska
Jadwiga Jabłońska
Marta Książczyk
Anna Lemanik
Magdalena Marzec
Emil Paluch
Adam Rajsz
Urszula Ratajczak
Sebastian Salata
Anna Szewczyk
Janusz Wiśniewski
Krzysztof Zawadzki
Alina Zawiślak