Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

10.01.2019


D z i e k a n i Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

uprzejmie zawiadamia, że w dniu 24 stycznia 2019 r. o godz. 13:00

w Dużej Sali Wykładowej Instytutu Biologii Środowiskowej przy ulicy Sienkiewicza 21

odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

mgr Teresy Piskorskiej

Tytuł pracy: Zmienność osteometryczna konia (Equus ferus Boddaert, 1785) ze stanowisk archeologicznych z Polski, na tle kulturowym

Promotor: prof. dr hab. Adam Nadachowski – Instytut Biologii Środowiskowej UWr

Promotor pomocniczy: dr hab. Krzysztof Stefaniak - Instytut Biologii Środowiskowej UWr

Recenzenci:

  1. Prof. dr hab. Mieczysław Wolsan – Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie
  2. Dr hab. prof. Jarosław Wilczyński – Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie                                                                                                                        

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu. Streszczenia rozprawy oraz recenzje w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem: www.biologia.uni.wroc.pl