Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

15.01.2019


D z i e k a n i Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

uprzejmie zawiadamia, że w dniu 7 marca 2019 r. o godz. 11:30

w Dużej Sali Wykładowej Instytutu Biologii Środowiskowej przy ulicy Sienkiewicza 21

odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

mgr Ewy Gajdy

Tytuł pracy: Charakterystyka molekularna i ekologiczna Anaplasmataceae występujących w populacjach dziko żyjących gryzoni

 

Promotor: prof. dr hab. Anna Okulewicz – Instytut Genetyki i Mikrobiologii WNB UWr

Promotor pomocniczy: dr Joanna Hildebrand – Instytut Genetyki i Mikrobiologii WNB UWr

 

Recenzenci:

1.  dr hab. prof. Anna Bajer – Uniwersytet Warszawski,

2.  dr hab. prof. Grzegorz Karbowiak - Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN w Warszawie

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu. Streszczenia rozprawy oraz recenzje w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem: www.biologia.uni.wroc.pl