Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

05.02.2019


Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Biologicznych

D z i e k a n

i Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

uprzejmie zawiadamia, że dnia 21 lutego 2019 r. o godz. 13:00, w sali 204 (DSW IBE) Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego (ulica Kanonia 6/8)

odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr inż. Dagmary Jakubowskiej

Temat: Udział brassinosteroidów w adaptacji roślin do stresu wywołanego obecnością kadmu w środowisku

Promotor: dr hab. Małgorzata Janicka, prof. UWr. (Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin

Instytut Biologii Eksperymentalnej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski)

Recenzenci:

dr hab. Michał Jasiński, prof. ICHB PAN (Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin

Instytut Chemii Bioorganicznej, Polska Akademia Nauk)
 

prof. dr hab. Zbigniew Miszalski (Zakład Biologii Stresu Instytut Fizjologii Roślin

imienia Franciszka Górskiego, Polska Akademia Nauk)

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Kanonia 6/8). Streszczenia rozprawy oraz recenzje w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem: www.biologia.uni.wroc.pl

Wstęp na rozprawę wolny.