Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

22.03.2019


D z i e k a n

i Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

uprzejmie zawiadamia, że dnia

04 kwietnia 2019r. o godz.  10.00

w Dużej Sali Wykładowej Instytutu Biologii  Środowiskowej przy ulicy Sienkiewicza 21, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

 

                                                   mgr. Grzegorza Swachy

 

Tytuł pracy: Patterns of plant species diversity in meadow communities in relation to environmental conditions, management and sampling methods

 

Promotor    :  dr hab. prof. UWr. Zygmunt Kącki  - Ogród Botaniczny WNB UWr.

 

Recenzenci:

1. prof. dr inż. Vilem Pavlů – Department of Weeds and Vegetation of Agroecosystems, Crop Research Institute Prague, Liberec, Czech Republic       

 

2.dr hab. prof. UŚ Gabriela Woźniak - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

 

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Kanonia 6/8). Streszczenia rozprawy oraz recenzje w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem: www.biologia.uni.wroc.pl

Wstęp na rozprawę wolny.