Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

17.05.2019


D z i e k a n

i Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

uprzejmie zawiadamia, że dnia

30 maja 2019r. o godz. 12.00

w Dużej Sali Wykładowej Instytutu Biologii  Środowiskowej przy ulicy Sienkiewicza 21, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

  

mgr Hanny Moniuszko

 

Tytuł pracy:Taksonomia i biologia Trombiculidae (Actinotrichida: Parasitengona) pasożytujących na gryzoniach w Polsce

 

Promotor - prof. dr hab. Joanna Mąkol – Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław

Promotor pomocniczy - dr hab. Grzegorz Zaleśny - Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław

 

Recenzenci - 1. dr hab. prof. Mirosława Dabert – Uniwersytet Poznań

 2. prof. dr hab. Alicja Buczek  – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Kanonia 6/8). Streszczenia rozprawy oraz recenzje w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem: www.biologia.uni.wroc.pl