Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

17.05.2019


D z i e k a n

i Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

uprzejmie zawiadamia, że dnia

30 maja 2019r. o godz. 10.00

w Dużej Sali Wykładowej Instytutu Biologii  Środowiskowej przy ulicy Sienkiewicza 21, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

 

                                      mgr Marty Konikiewicz

 

Tytuł pracy:Lądowe Parasitengona (Arachnida: Actinotrichida, Prostigmata) w bursztynie z osadów górnej kredy, eocenu i oligocenu

Promotor - prof. dr hab. Joanna Mąkol – Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław

 

Promotor pomocniczy - dr Ekaterina Sidorchuk – Instytut Paleontologiczny Rosyjska Akademia Nauk w Moskwie

 

Recenzenci - 1. Prof. dr hab. Piotr Węgierek– Uniwersytet Śląski w Katowicach

 2. Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski  – Uniwersytet Poznań

 

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Kanonia 6/8). Streszczenia rozprawy oraz recenzje w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem: www.biologia.uni.wroc.pl