Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

17.05.2019


Uniwersytet Wrocławski

Wydział       Nauk         Biologicznych

 

D  z  i  e  k  a  n

i Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

uprzejmie zawiadamia, że dnia

 

6 czerwca 2019 r. o godz. 10:00

 

w sali 25 Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
przy ulicy Przybyszewskiego 63/77
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

 

mgr Agnieszki Łątki

 

Temat: Characterization and in vitro engineering of exopolysaccharide (EPS) depolymerases originated from Klebsiella phages

 

Promotor:                    prof. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa

Zakład Biologii Patogenów i Immunologii

Instytut Genetyki i Mikrobiologii

Wydział Nauk Biologicznych

Uniwersytet Wrocławski

 

Kopromotor:                prof. Yves Briers

Laboratory of Applied Biotechnology

Department of Biotechnology

Faculty of Bioscience Engineering

Ghent University, Belgia

 

Recenzenci:                 prof. Abram Aertsen

Laboratory of Food Microbiology

Faculty of Bioscience Engineering

KU Leuven, Belgia

                               

dr hab. Krystyna Dąbrowska, prof. PAN

Samodzielne Laboratorium Bakteriofagowe

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polska Akademia Nauk we Wrocławiu

 

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Przybyszewskiego 63/77). Streszczenia rozprawy oraz recenzje w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem: www.biologia.uni.wroc.pl