Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

17.05.2019


Uniwersytet Wrocławski

Wydział       Nauk         Biologicznych

 

D  z  i  e  k  a  n

i Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

uprzejmie zawiadamia, że dnia

 

6 czerwca 2019 r. o godz. 13:30

 

w sali 204 Instytutu Biologii Eksperymentalnej
Uniwersytetu Wrocławskiego przy ulicy Kanonii 6/8
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

 

mgr. lek. Przemysława Dudy

 

Temat: Rola mięśniowej izoformy fosfatazy fruktozo-1,6-bisfosforanu - FBP2 - w indukcji długotrwałego wzmocnienia synaptycznego

 

Promotor:                    prof. dr hab. Dariusz Rakus

Katedra Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej Zwierząt

Wydział Nauk Biologicznych

Uniwersytet Wrocławski

 

Recenzenci:                 dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska, prof. CMKP

Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

                               

dr hab. Jakub Mateusz Włodarczyk

Pracownia Biofizyki Komórki

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego

Polska Akademia Nauk w Warszawie

 

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Kanonia 6/8). Streszczenia rozprawy oraz recenzje w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem: www.biologia.uni.wroc.pl