Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

24.05.2019


Uniwersytet Wrocławski

Wydział       Nauk         Biologicznych

D  z  i  e  k  a  n

i Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

 

uprzejmie zawiadamia, że dnia  06 czerwca 2019r. o godz.  9:30

w Dużej Sali Wykładowej Instytutu Biologii Środowiskowej przy ulicy Sienkiewicza 21  odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

 

mgr Magdaleny Lis

 

Tytuł pracy: :        Wpływ temperatury na konkurencję pomiędzy Heterorhabditis megidis a Steinernema spp. (Nematoda: Rhabditida)

 

Promotor    :               dr hab. prof.  Dariusz Skarżyński – Instytut Biologii Środowiskowej                                                                          

Promotor pomocniczy: dr Waldemar Kazimierczak - KUL Lublin 

Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych, Laboratorium Biokontroli,
Produkcji i Aplikacji EPN

 

Recenzenci:    1.    dr hab. Mariola Andrejko – Uniwersytet Marii Curie-  

     Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii,   

     Instytut Biologii i Biochemii, Zakład Immunologii

 

2.  dr hab. Grzegorz Zaleśny  – Uniwersytet Przyrodniczy we     

     Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Instytut   

     Biologii, Zakład Systematyki i Ekologii Bezkręgowców                                                       

           

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Kanonia 6/8). Streszczenia rozprawy oraz recenzje w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem: www.biologia.uni.wroc.pl