Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

21.06.2019


Uniwersytet Wrocławski

Wydział       Nauk         Biologicznych

 

D  z  i  e  k  a  n

i Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

uprzejmie zawiadamia, że dnia

 

2 lipca 2019 r. o godz. 13:00

 

w sali 25 Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
przy ulicy Przybyszewskiego 63/77
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

 

mgr Katarzyny Morki

 

Temat: Identification, genotype and virulotype analysis of Yersinia sp. isolated from humans, domestic and free-living animals

 

 

Promotor:                    dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska, prof. UWr.

Zakład Mikrobiologii

Instytut Genetyki i Mikrobiologii

Wydział Nauk Biologicznych

Uniwersytet Wrocławski

 

Promotor pomocniczydr Ewa Wałecka-Zacharska

Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Recenzenci:                 prof. dr hab. Zbigniew Paluszak

Katedra Mikrobiologii i Technologii Żywności

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

                               

dr hab. Dorota Wojnicz

Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Kanonia 6/8). Streszczenia rozprawy oraz recenzje w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem: www.biologia.uni.wroc.pl

Wstęp na rozprawę wolny.