Konkurs "Najlepszy Dyplom Roku"

09.07.2019


Uniwersytet Wrocławski bierze udział w projekcie "Najlepszy Dyplom Roku" - organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Kandydatury (zawierające krótkie uzasadnienie) wraz z metryczką należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Biologicznych do dnia 16 września 2019 r.