Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

01.08.2019


Uniwersytet Wrocławski

Wydział       Nauk         Biologicznych

 

D  z  i  e  k  a  n

i Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

uprzejmie zawiadamia, że dnia

 

23 września 2019 r. o godz. 11:00

 

w sali 25 Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
przy ulicy Przybyszewskiego 63/77
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

 

mgr. Rafała Seredyńskiego

 

Temat: Badania aktywności wybranych metaloproteinaz macierzy w liniach komórkowych poddanych procedurze terapii fotodynamicznej

 

 

Promotor:                    

prof. dr hab. Jan Gutowicz

Zakład Fizykochemii Drobnoustrojów

Instytut Genetyki i Mikrobiologii

Wydział Nauk Biologicznych

Uniwersytet Wrocławski

 

Recenzenci:                 

prof. dr hab. Krzysztof Grzywnowicz

Instytut Biologii i Biochemii

Wydział Biologii i Biotechnologii

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

                               

prof. dr hab. Piotr Ziółkowski

Katedra Patomorfologii

Wydział Lekarski

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
(ul. Przybyszewskiego 63/77). Streszczenia rozprawy oraz recenzje w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem: www.biologia.uni.wroc.pl

Wstęp na rozprawę wolny.