Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

21.08.2019


Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Biologicznych

 

D  z  i  e  k  a  n

        

i Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

uprzejmie zawiadamia, że dnia  17 września 2019r. o godz. 11.00

w Dużej Sali Wykładowej Instytutu Biologii Eksperymentalnej przy ulicy Kanonia 6/8 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

 

mgr. Macieja Musiała

która odbędzie się

Tytuł pracy: : Wpływ wód opadowych na biogeochemię Pleurozium schreberi (Bird.) Mitt. i Hypnum cupressiforme Hedw. spod  okapu Picea abies  (L.) i Betula pendula Roth.

 

Promotor    :  prof. dr hab. Aleksandra Samecka-Cymerman – Katedra Ekologii,                                                      Biogeochemii i Ochrony Środowiska WNB UWr.

Recenzenci:

1. Prof. dr hab. Ludwik Żołnierz – Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław            

2. Prof. dr hab. Barbara Godzik  – Instytut Botaniki PAN Kraków                       

                                     

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kanonia 6/8 we Wrocławiu. Streszczenia rozprawy oraz recenzje w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem: www.biologia.uni.wroc.pl

Wstęp na rozprawę wolny.