Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

21.08.2019


Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Biologicznych

 

D  z  i  e  k  a  n

 

i Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

uprzejmie zawiadamia, że dnia  9 września 2019r. o godz. 10.00

w Dużej Sali Wykładowej Instytutu Biologii Środowiskowej przy ulicy Sienkiewicza 21  odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

 

mgr  Sylwii Kiercul

 

Tytuł pracy: : Modelowanie wpływu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na kondycję plech porostów.

 

Promotor    :  Dr hab. prof. Grażyna Łaska  - Katedra Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Białostocka

 

Recenzenci:

dr hab. prof. Paweł Czarnota – Wydział Biologiczno-Rolniczy, Katedra Ekologii i Monitoringu Środowiska, Uniwersytet Rzeszowski

                                                                                                               

dr hab. prof. Jacek Nowakowski – Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu. Streszczenia rozprawy oraz recenzje w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem: www.biologia.uni.wroc.pl

Wstęp na rozprawę wolny.