Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

21.08.2019


Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Biologicznych

 

D  z  i  e  k  a  n      

i Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

uprzejmie zawiadamia, że dnia  05 września 2019r. o godz. 10.00

w Dużej Sali Wykładowej Instytutu Biologii  Środowiskowej przy ulicy Sienkiewicza 21

odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

 

mgr  Anny Szczepańskiej

Tytuł pracy: : Zróżnicowanie wrażliwości kleszczy Ixodes ricinus (L., 1758) i Dermacentor reticulatus (Fabr., 1794) na środowiskowe entomopatogeny bakteryjne i grzybowe

 

Promotor: dr hab. prof. Dorota Kiewra - Zakład Ekologii Drobnoustrojów i Ochrony                                                 Środowiska Instytutu Genetyki i Mikrobiologii WNB

 

Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Guz-Regner - Zakład Mikrobiologii Instytutu Genetyki i Mikrobiologii WNB

 

Recenzenci:

Prof. dr hab. Maria Dynowska – Katedra Mykologii Uniwersytetu Warmińsko-                                                        Mazurskiego

Prof. dr hab. Krzysztof Solarz – Zakład Parazytologii Śląskiego Uniwersytetu                                                         Medycznego w Katowicach

                                                                          

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu. Streszczenia rozprawy oraz recenzje w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem: www.biologia.uni.wroc.pl

Wstęp na rozprawę wolny