Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

10.09.2019


Dziekan i Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 23 września 2019r. o godz. 10.00

w Dużej Sali Wykładowej Instytutu Biologii  Środowiskowej przy ulicy Sienkiewicza 21
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

 

mgr Kingi Leśniańskiej

 

Tytuł pracy: Szop pracz (Procyon lotor L.) – introdukowany i inwazyjny gatunek jako potencjalny rezerwuar zoonotycznych mikropasożytów jelitowych

 

Promotor    :  dr hab. prof. Marcin Popiołek – Zakład Parazytologii Instytut Genetyki i Mikrobiologii

Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Perec-Matysiak - Zakład Parazytologii Instytut Genetyki i Mikrobiologii WNB

 

Recenzenci:

1. dr hab. Jolanta Piekarska prof. UPWr– Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. dr hab. Piotr Solarczyk  – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu. Streszczenia rozprawy oraz recenzje w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem: www.biologia.uni.wroc.pl