Bezpłatne szkolenia dla Absolwentów

02.10.2019


Drodzy Absolwenci!

rekrutacja do pierwszej edycji szkoleń została przedłużona do 31. grudnia 2019 r. Zachęcamy do aplikowania i przesyłania wypełnionych formularzy na adres: rekrutacja116@uwr.edu.pl.

Projekt skierowany jest do absolwentów studiów I lub II stopnia z obszaru nauk przyrodniczych szkół wyższych.

Ważne:

Nadrzędnym celem projektu jest wykształcenie w uczestnikach kompetencji miękkich, pożądanych na obecnym rynku pracy.

Szkolenia są darmowe, przewidziane jest wyżywienie dla uczestników: lunch i przerwy kawowe w każdym z pięciu dni zajęć.

I edycja rusza w styczniu i potrwa do marca 2020 r.

Przewidzianych jest 5 spotkań w soboty lub niedziele, w godzinach 9.00-18.00

Dokładne daty zajęć zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.

 

Zajęcia będą prowadzone w 3 grupach 10-osobowych w blokach modułowych:

  • Projektowanie i planowanie zadań operacyjnych (10 h), CZYLI m.in. praca z użyciem norm mikrobiologicznych, do wyboru przez uczestników: Jakość wody, Mleko, Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Tworzywa sztuczne, Mikrobiologia żywności i pasz, Jogurt
  • Raportowanie i archiwizacja wykonanych zadań operacyjnych (3 h), ZATEM mi.in. przygotowywanie raportów z przeprowadzonych analiz, ocena wizualna próbek, zastosowanie obliczeń matematycznych, właściwa interpretacja wyników
  • Organizacja eventu (11 h), realizowane zagadnienia m.in. tworzenie komitetu naukowego konferencji, wybór prelegentów, opracowanie logo konferencji, tworzenie ofert sponsorskich, planowanie budżetu konferencji
  • Autoprezentacja - rozmowy kwalifikacyjne (6 h), zajęcia poprowadzone przez trenera-psychologa
  • Techniki radzenia sobie ze stresem (4 h), zajęcia poprowadzone przez trenera-psychologa
  • Kreatywność i przedsiębiorczość “miting” z prezentacją projektów grupowych (6 h), mini-konferencja z udziałem zaproszonych gości – przedsiębiorców i pracowników Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Jest to doskonała okazja do spotkania przyszłego pracodawcy!

Przewiduje się także aktywność kulturalno-rozwojową realizowaną poza UWr, gra miejska z użyciem urządzeń mobilnych na terenie miasta Wrocław, zaprojektowana specjalnie na potrzeby projektu!

Więcej informacji można znaleźć tutaj:

http://www.mikrobiologia.uni.wroc.pl/pl/news/aktualnosci/37

Zgłaszajcie się! Czekamy na Was :)