Pierwszy wykład w ramach seminariów Pracowni Biologii i Entomologii Sądowej

29.10.2019


Naszym Gościem będzie dr n. prawn. komisarz Paweł Leśniewski – wykładowca Szkoły Policji w Pile, biegły sądowy z zakresu kryminalistyki i wielki pasjonat entomologii sądowej.

Wykład pt. „Co o owadach na zwłokach powinien wiedzieć dochodzeniowec i śledczy? Studium przypadku” zostanie wygłoszony w środę 13 listopada 2019 r. o godz. 17:00 w Dużej Sali Wykładowej Instytutu Biologii Środowiskowej UWr (ul. Sienkiewicza 21). 

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy

Pracownia Biologii i Entomologii Sądowej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paweł Leśniewski, doktor nauk prawnych, specjalista techniki kryminalistycznej, oficer Policji, wykładowca Zakładu Prawa i Kryminalistyki Szkoły Policji w Pile. Wcześniej kierownik Zespołu Techniki Kryminalistycznej Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Pile. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu w dziedzinie kryminalistyki, specjalność - identyfikacja i ujawnianie śladów entomologicznych. 13 czerwca 2019 roku przed Komisją ds. przewodów doktorskich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie obronił pracę doktorską na temat: „Entomologia sądowa. Zagadnienia prawno-kryminalistyczne” pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Kasprzaka. Rada Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie 14 czerwca 2019 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora nauk prawnych w dyscyplinie nauki prawne, specjalność proces karny.

W Szkole Policyjnej przeprowadzał obserwacje i doświadczenia związane ze standardami zabezpieczenia śladów entomologicznych. W ten sposób testował założenie, że specjalistyczne szkolenie rozszerzone o zagadnienia z entomologii sądowo-lekarskiej oraz z zakresu technicznego zabezpieczenia śladów w istotny sposób poprawia jakość kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia, doprowadzając do identyfikacji i zatrzymania sprawców ciężkich przestępstw.

Doświadczenia i obserwacje związane z rozpoznawaniem śladów entomologicznych przeprowadzał pod merytorycznym nadzorem biegłego sądowego z entomoskopii dra Szymona Konwerskiego (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Dr Paweł Leśniewski prowadził własne badania ankietowe policjantów pionu kryminalnego (965 funkcjonariuszy). Dzięki nim uzyskał wiedzę o stanie wiedzy funkcjonariuszy oraz o ich świadomości odnośnie konieczności zabezpieczania śladów entomologicznych i ich wykorzystania w procesie karnym. Rozprawa doktorska dra Pawła Leśniewskiego stanowi źródło informacji o wykorzystaniu śladów entomologicznych w postępowaniach karnych. Przedstawia doświadczenia z zakresu entomologii sądowej, których celem było poznanie problemów, z którymi na miejscu zdarzenia może spotkać się specjalista techniki kryminalistycznej oraz policjant odpowiadający za zabezpieczenie procesowe. Na podstawie czteroletnich badań i obserwacji opracowany został algorytm postępowania na miejscu zdarzenia, gdzie pojawiają się ślady entomologiczne.

Wypracowana standaryzacja związana z identyfikacją entomologicznych śladów, ich zabezpieczeniem i możliwościami wykorzystania, była prezentowana podczas zjazdów, konferencji i szkoleń oraz w publikacjach.

W oparciu o dokonania dra Pawła Leśniewskiego Komendant Główny Policji w dniu 28 kwietnia 2017 roku, podpisał decyzję nr 100 w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla techników kryminalistyki. Do programu włączono zajęcia pt. Wykorzystanie śladów entomologicznych w postępowaniu karnym.