Zaproszenie na wykład

08.11.2019


Serdecznie zapraszamy na wykład, który wygłosi mgr Jakub Łubocki z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr. Temat: Światowe rankingi uczelni akademickich – ich budowa i wpływ na organizację nauki polskiej

Streszczenie: Wykład zostanie poświęcony omówieniu metodologii najważniejszych światowych rankingów akademickich w kontekście przeprowadzanego na polskich uczelniach (w tym na Uniwersytecie Wrocławskim) audytu rankingowego uczelni. Audyt ten jest pokłosiem przemian wprowadzonych przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, odzwierciedlających główne przekonania decydentów o kierunkach rozwoju polskiej nauki. Poznanie mechanizmów rankingów pomoże zrozumieć, dlaczego są lub wkrótce będą wprowadzane nowe rozwiązania badawcze, dydaktyczne i administracyjne na polskich uczelniach; pozwoli także na rozeznanie, jak nasze plany badawcze i dydaktyczne wpisują się w nadchodzące trendy. Zostaną wskazane także proste czynności, które mogą pomóc pracownikom nauki we wspieraniu procesu podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia i dostrzegalności swojej uczelni.
 
Termin26 listopada, godz. 10.30-12.00, s. 204, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa przy pl. Uniwersyteckim 9/13.