Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

30.01.2020


Uniwersytet Wrocławski

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne

uprzejmie zawiadamia, że w dniu 13.02.2020 r. o godzinie 9:30
w Dużej Sali Wykładowej Instytutu Biologii Środowiskowej

odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

 

Mgr. Krzysztofa Kolendy

 

Tytuł pracy: : Śmiertelność ropuchy szarej Bufo bufo na drogach podczas wiosennych migracji oraz wykorzystanie martwych osobników w badaniach populacyjnych

 

Promotor    :  prof. dr hab. Maria Ogielska –  Zakład Biologii Ewolucyjnej

i Ochrony Kręgowców Instytutu Biologii ŚrodowiskowejWNB UWr

 

Promotor pomocniczy : dr Beata Rozenblut-Kościsty - Zakład Biologii            

Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców Instytutu Biologii ŚrodowiskowejWNB UWr

 

Recenzenci:

1. Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski -  Uniwersytet  Przyrodniczy Poznań

2. Dr hab. prof. Grzegorz Orłowski   – Instytut Środowiska Rolniczego

     i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

                                                                                                     

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu. Streszczenia rozprawy oraz recenzje w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem: www.biologia.uni.wroc.pl.

Wstęp na rozprawę wolny.