Kategoria A dla Wydziału Nauk Biologicznych

23.10.2013


Miło nam poinformować, że Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w parametrycznej ocenie jednostek naukowych uzyskał kategorię A (oznaczającą bardzo dobry poziom działalności naukowej).

Naukowcy, wchodzący w skład Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, kompleksowo analizowali i porównywali dorobek naukowy wydziałów, instytutów naukowych i badawczych. Ponad 960 jednostkom nadali kategorie. To miernik ich sukcesów badawczych, ale też ważny wskaźnik mający wpływ na wysokość przyznawanej dotacji.  Im wyższa kategoria, tym większa dotacja na badania statutowe i możliwości występowania o środki unijne. Przyznana przez KEJN kategoria ma wpływ na wysokość finansowania, ponieważ w algorytmie, według jakiego wyliczana jest dotacja z budżetu, uwzględnia się nadaną jednostce naukowej kategorię.