Prof. zw. dr hab. Elżbieta Lonc

07.03.2017


Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 6 marca 2017 r. odeszła od nas

Prof. zw. dr hab. Elżbieta Lonc

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego,
kierownik Zakładu Ekologii Drobnoustrojów i Ochrony Środowiska,
twórca i wieloletni Dyrektor Wydziałowego Studium Ochrony Środowiska,
Prodziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych UWr,
Członek wielu Rad i Towarzystw Naukowych,
odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej
oraz wieloma nagrodami Rektora UWr i MNiSW.

Ceniony nauczyciel i wychowawca akademicki wielu pokoleń młodzieży, cieszący się ogromnym autorytetem, zaangażowany w sprawy nauki i nauczania,

 Człowiek o wielkim sercu

 Rodzinie i Najbliższym Pani Profesor

wyrazy szczerego współczucia składają Rektor i Senat Uniwersytetu Wrocławskiego, Dziekani i Rada Wydziału Nauk Biologicznych UWr oraz Pracownicy Instytutu Genetyki i Mikrobiologii

  Pożegnanie Akademickie odbędzie się w dniu 9 marca 2017 r (czwartek).o godz. 10:00

w Oratorium Marianum w Gmachu Głównym UWr

Nabożeństwo żałobne i uroczystości pogrzebowe zostaną odprawione o godz. 14:30 w Przyłęku (powiat ząbkowicki, gmina Bardo, Przyłęk, ul. Fabryczna 3)