Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

11.05.2017


Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Biologicznych

 

D  z  i  e  k  a  n

i Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

uprzejmie zawiadamia, że dnia
22 maja 2017 r. o godz. 14:00

w sali 25 Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego, przy ulicy Przybyszewskiego 63
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

mgr Mateusza Kędziora

Temat: Analiza potencjału inhibicyjnego pałeczek Yersinia enterocolitica wobec proteaz cysteinowych z rodziny papainy

 

Promotor: prof. dr hab. Jan Gutowicz

Zakład Fizykochemii Drobnoustrojów

Instytut Genetyki i Mikrobiologii

Uniwersytet Wrocławski

 

Recenzenci:

1. prof. dr hab. Andrzej Gamian

Zakład Immunologii Chorób Zakaźnych

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej

PAN we Wrocławiu

oraz

Zakład Biochemii Lekarskiej

Wydział Lekarski

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

                                                     

2. dr hab. inż. Barbara Żarowska

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

Wydział Nauk o Żywności

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kanoniej 6/8 we Wrocławiu. Streszczenia rozprawy oraz recenzje w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem: www.biologia.uni.wroc.pl

Wstęp na rozprawę wolny