Rekrutacja 2017/2018

19.06.2017


Na rok akad. 2017/2018 Wydział Nauk Biologicznych prowadzi rekrutację na pięć kierunków studiów stacjonarnych: biologię; genetykę i biologię eksperymentalną; mikrobiologię; biologię człowieka oraz zarządzanie środowiskiem przyrodniczym. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dydaktyczną.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, zagadnienia na rozmowy kwalifikacyjne itp. znajdują się na stronie internetowej WNB w zakładce KANDYDACI, informacje dotyczące programów kształcenia na poszczególne kierunki studiów znajdują się w zakładce STUDIA.

Wyniki rekrutacji będą dostępne w zakładce KANDYDACI, STUDIA STACJONARNE.