Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Sieńko

29.08.2017


Dziekandr hab. prof. Dariusz Skarżyński
i Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
uprzejmie zawiadamiają, że dnia  21 września 2017r. o godz.  12.30
w Dużej Sali Wykładowej Instytutu Biologii Środowiskowej
przy ulicy Sienkiewicza 21
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej
mgr Katarzyny Sieńko

Tytuł pracy: Genetic diversity of the common shrew Sorex araneus and the pygmy shrew Sorex minutus in Poland and southern Sweden

Promotor:     dr hab. prof. Heliodor Wierzbicki z Katedry Genetyki Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Recenzenci:
1. dr hab. Małgorzata Tokarska z Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży
2. prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka z Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, przy ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu.

Streszczenia rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych UWr: pod adresem: www.biologia.uni.wroc.pl