Wybory uzupełniające przedstawicieli do Rady WNB

02.10.2017


WYBORY 2017


Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Biologicznych
zaprasza nauczycieli akademickich WNB niebędących profesorami i doktorami habilitowanymi
do udziału w zebraniu wyborczym zwołanym w celu
wyboru uzupełniającego przedstawiciela do Rady Wydziału Nauk Biologicznych UWr


Pierwsze zebranie odbędzie się 12 października 2017 r. (czwartek) o godz. 13.30
w DSW przy ul. Sienkiewicza 21


Drugie zebranie (w przypadku braku kworum na pierwszym zebraniu wyborczym) odbędzie się
13 października 2017 r. (piątek) o godz. 13.30
w DSW przy ul. Sienkiewicza 21

Wydziałowa Komisja Wyborcza:

dr hab. prof. Ewa Obłąk (przewodnicząca), dr Izabela Jędrzejowska, dr Marta Mazurkiewicz-Kania