Granty NCN

20.10.2017


MINIATURA

Dr Anna Kędziora z Zakładu Mikrobiologii Instytutu Genetyki i Mikrobiologii otrzymała grant w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki – MINIATURA 1 na realizację pojedynczego działania naukowego pt. „Analiza genomu bakterii o zmienionej wrażliwości na nanomateriały srebra: mutant czy adaptant?” w wysokości 48 950 zł. Badania mają na celu weryfikację potencjalnych mutagennych właściwości nanopreparatów srebra rozpatrywanych jako alternatywne związki antybakteryjne.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1

W ramach konkursu MINIATURA finansowanie swojego projektu otrzymała dr Marta Migocka-Patrzałek z Zakładu Biologii Rozwoju Zwierząt Instytutu Biologii Eksperymentalnej. Tytuł projektu: "Ocena wpływu przejściowego wyciszenia ekspresji mięśniowej formy fosforylazy glikogenu na strukturę mięśni danio pręgowanego – badania wstępne".

PRELUDIUM

Doktorantka z Zakładu Biologii Rozwoju Zwierząt Instytutu Biologii Eksperymentalnej mgr Anna Szewczyk uzyskała finansowanie projektu pt. „Modulacja odpowiedzi komórkowej inicjowana pulsowym polem elektrycznym i zmiennym stężeniem jonów wapnia w komórkach mięśniakomięsaka prążkowanokomórkowego in vitro i in vivo". Grant został przyznany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu PRELUDIUM 12.

SONATINA

W konkursie SONATINA finansowanie projektu otrzymał były doktorant z Zakładu Biologii Rozwoju Zwierząt Instytutu Biologii Eksperymentalnej obecnie już doktor Damian Lewandowski. Tytuł projektu: Unikalna klasa wolnych włókien mięśniowych podczas miogenezy zaskrońca zwyczajnego (Natrix natrix L.).