Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

10.11.2017


Dziekan i Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

uprzejmie zawiadamia, że dnia 23 listopada 2017r. o godz. 12.00

w Dużej Sali Wykładowej Instytutu Biologii Środowiskowej przy ulicy Sienkiewicza 21

odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

mgr Magdaleny Marzec

Tytuł pracy: „ Biologia świdrzyka siwego Bulgarica cana”

Promotor : prof. dr hab. Beata Pokryszko – Muzeum Przyrodnicze WNB UWr.

Recenzenci: :

1. dr hab. Anna Drozd , Uniwersytet Łódzki

2. dr hab. Małgorzata Ożgo, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu.