Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

23.11.2017


Dziekan i Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

uprzejmie zawiadamia, że dnia  07 grudnia 2017r. o godz.  12.00

w Dużej Sali Wykładowej Instytutu Biologii Eksperymentalnej  przy ulicy Kanonia 6/8

odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Krzysztofa Zawadzkiego

Tytuł pracy: Pleurozium schreberi i Polytrichum commune jako ekologiczne wskaźniki

zanieczyszczenia środowiska rtęcią i innymi metalami

Promotor:   prof. dr hab. Aleksandra Samecka-Cymerman – Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska WNB UWr.

Recenzenci:

  1. prof. dr hab.  Barbara Godzik  - Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN Kraków

     2. dr hab. prof. Ludwik Żołnierz - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu                             

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kanonia 6/8 we Wrocławiu. Streszczenia rozprawy oraz recenzje w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem: www.biologia.uni.wroc.pl