Zmarła dr Julia Bartkowska

06.12.2017


Dr Julia Bartkowska (1946-2017)

Julia Bartkowska urodziła się 19 września 1946 roku w Mikuszowicach koło Strzelina. Jej matka Maria pracowała w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego, a ojciec Adam był bardzo cenionym i znanym specjalistą szklarzem zatrudnionym w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu. Osierociła syna Piotra.

Julia Bartkowska całe swoje życie związała z Wrocławiem, a karierę zawodową z Uniwersytetem Wrocławskim.

Studia na biologii UWr skończyła w 1972 roku. W Instytucie Zoologicznym pracowała od 1 października 1972 roku. W 1989 roku na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem “Przedimaginalny rozwój środkowoeuropejskich susówek Altica Müller (Coleoptera, Chrysomelidae)“ oraz po złożeniu egzaminów uzyskała stopień naukowy doktora nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. W okresie od 1 października 1989 do 30 września 1993 r. pracowała na stanowisku adiunkta w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, a od 1 października 1993 r. jako starszy specjalista. Na emeryturę przeszła 21 stycznia 2005 roku. Potem zatrudniona była jeszcze w Muzeum Przyrodniczym.

Była ceniony nauczycielem i wychowawcą akademickim, cieszyła się dużym autorytetem, szczególnie angażowała się w organizację dydaktyki.

Należała do Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.

W naszej pamięci pozostanie jako człowiek o wielkim sercu, bardzo życzliwy i serdeczny.

Rodzinie i Najbliższym Pani Doktor wyrazy szczerego współczucia składają Dziekani i Rada Wydziału Nauk Biologicznych oraz Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Biologii Środowiskowej oraz Muzeum Przyrodniczego UWr.

Nabożeństwo żałobne i uroczystości pogrzebowe zostaną odprawione 7 grudnia 2017 r. o godz. 13.00 na Cmentarzu przy ul. Bujwida we Wrocławiu.