XV edycja konkursu „WROCŁAWSKA MAGNOLIA"

20.12.2017


Prezydent Wrocławia ogłosił kolejną edycję konkursu „WROCŁAWSKA MAGNOLIA". Konkurs skierowany jest do absolwentów wrocławskich uczelni, których prace magisterskie, obronione w roku akademickim 2016/2017, dotyczyły tematyki poprawy szeroko rozumianej jakości życia wrocławian (ochrona środowiska naturalnego i zdrowia człowieka, zagospodarowanie terenów zielonych).

Zgłoszenia uczestników do XV edycji konkursu „WROCŁAWSKA należy przekazać do 19 stycznia 2018 r. pełnomocnikowi Rektora dla konkursu "Wrocławska Magnolia) dr. Bartoszowi Borczykowi:  bartosz.borczyk@uwr.edu.pl

Zgłoszenia powinny zawierać elektroniczne wersje: formularza zgłoszeniowego, pracy dyplomowej i opinii promotora. Podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć w gmachu głównym UWr, pok. 113; osoba odpowiedzialna: Patrycja Cicha.

 

Regulamin konkursu oraz kartę formularza zgłoszeniowego można pobrać ze strony:

https://wca.wroc.pl/o-konkursie-wroclawska-magnolia