Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

22.12.2017


Dziekan dr hab. prof. Dariusz Skarżyński i Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia
 
11 stycznia 2018 r. o godz. 9.00

w Dużej Sali Wykładowej Instytutu Biologii Środowiskowej przy ulicy Sienkiewicza 21 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:


mgra Sebastiana Salaty


Tytuł pracy: „Studium taksonomiczno-zoogeograficzne mrówek (Hymenoptera: Formicidae) Krety”


Promotor: Prof. dr hab. Lech Borowiec - Katedra Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej Wydziału nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego


Recenzenci:
1. dr hab. inż. Bogdan Wiśniowski – Uniwersytet Rzeszowski
2. dr hab. prof. Waldemar Celary – Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu. Streszczenia rozprawy oraz recenzje w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem: www.biologia.uni.wroc.pl