Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

22.12.2017


Dziekan dr hab. prof. Dariusz Skarżyński i Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 

18 stycznia 2018 r. o godz. 12:00
w sali 204 (DSW IBE) Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego (ulica Kanonia 6/8)

odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Janusza Wiśniewskiego

Temat: Strukturalne podstawy niemetabolicznych funkcji mięśniowych izoenzymów fruktozo-1,6-bisfosfoatazy, fosfogliceromutazy i aldolazy

Promotor: prof. dr hab. Dariusz Rakus - Katedra Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej Zwierząt Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Wrocławski

Recenzenci:

prof. dr hab. Maciej Ugorski - Katedra Biochemii i Biologii Molekularnej Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr hab. Ewa Słomińska - Katedra i Zakład Biochemii, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Kanonia 6/8) we Wrocławiu. Streszczenia rozprawy oraz recenzje w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych