Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

11.01.2018


Dziekan dr hab. prof. Dariusz Skarżyński i Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie zawiadamiają, że w dniu

24 stycznia 2018 r. o godz. 12:15 w sali 204 (DSW IBE) Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego (ulica Kanonia 6/8)

odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

mgr Jadwigi Jabłońskiej

Temat: Analiza funkcjonalna małego białka szoku cieplnego Hsp67Bc w układzie modelowym Drosophila melanogaster

Promotor: dr hab. Małgorzata Daczewska prof. UWr

Promotor pomocniczy: dr Magda Dubińska-Magiera

Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt Instytut Biologii Eksperymentalnej Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Wrocławski

Recenzenci:

1. prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz

Pracownia Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie

2. dr hab. Weronika Rupik

Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt Wydział Biologii I Ochrony Środowiska Uniwersytet Śląski

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Kanonia 6/8) we Wrocławiu. Streszczenia rozprawy oraz recenzje w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem: www.biologia.uni.wroc.pl