Rekrutacja 2018/19

05.04.2018


Na rok akad. 2018/2019 Wydział Nauk Biologicznych prowadzi rekrutację na pięć kierunków studiów stacjonarnych: biologię; genetykę i biologię eksperymentalną; mikrobiologię; biologię człowieka oraz zarządzanie środowiskiem przyrodniczym. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dydaktyczną.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, zagadnienia na rozmowy kwalifikacyjne itp. znajdują się na stronie internetowej WNB w zakładce KANDYDACI

Informacje dotyczące programów kształcenia na poszczególne kierunki studiów znajdują się w zakładce STUDIA


Informacje dla kandydatów ze starą maturą  dostępne są w zakładce KANDYDACI, STUDIA STACJONARNE


Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną dla kandydatów na studia II stopnia na kierunki genetyka i biologia eksperymentalna oraz mikrobiolgia  dostępne są w zakładce KANDYDACI, STUDIA STACJONARNE

Wyniki rekrutacji będą dostępne w zakładce KANDYDACI, STUDIA STACJONARNE