Zmarła doc. dr hab. Irena Kuczyńska

11.04.2018


Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 10 kwietnia 2018 r., w wieku 98 lat zmarła
Doc. dr hab. Irena Kuczyńska  
długoletni pracownik, a w latach 1975-1991 kierownik ówczesnego Zakładu Systematyki  i Fitosocjologii Instytutu Botaniki Uniwersytetu Wrocławskiego.
Autorka opracowań dotyczących flory i zbiorowisk leśnych Śląska Opolskiego i Dolnego, 
wykładowca i wychowawczyni wielu pokoleń studentów.   


Nabożeństwo, a następnie ceremonia pogrzebowa odbędą się w piątek 13 kwietnia, o godz. 10.00  w kaplicy na Cmentarzu św. Wawrzyńca, we Wrocławiu przy ul. Bujwida.

 
Rodzinie Zmarłej wyrazy szczerego współczucia składają
Dziekan i Rada Wydziału Nauk Biologicznych oraz
Kierownik i pracownicy Zakładu Botaniki Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego