Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

09.05.2018


Dziekan dr hab. prof. Dariusz Skarżyński i Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia
 
23 maja 2018 r. o godz. 13.00

w Sali 25 Instytutu Genetyki i Mikrobiologii  Wydziału Nauk Biologicznych UWr przy ulicy Przybyszewskiego 63/77, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:


mgr Marty Książczyk


Tytuł pracy: Określenie czynników wirulencji oraz analiza filogenetyczna pozajelitowych patogennych oraz komensalnych szczepów Escherichia coli izolowanych z różnych grup kręgowców


Promotor: dr hab. prof. Gabriela Bugla-Płoskońska z Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego,

Promotor pomocniczy: dr n. wet. Maciej Kuczkowski z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,


Recenzenci:
1. prof. dr hab. Grażyna Gościniak – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2. dr hab. prof. Jarosław Bystroń – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Przybyszewskiego 63/77 we Wrocławiu. Streszczenia rozprawy oraz recenzje w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem: www.biologia.uni.wroc.pl