Analiza ankiet studenckich

25.05.2018


Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UWr publikujemy zbiorcze informacje o wynikach ankiet studenckich oceniających zajęcia dydaktyczne przeprowadzone w semestrze zimowym roku akad. 2017/18. opracowane przez Wydziałowy Zespól ds. Oceny  Jakości Kształcenia.