Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

30.05.2018


Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Biologicznych

D  z  i  e  k  a  n

 

i Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

uprzejmie zawiadamia, że dnia

 

14 czerwca 2018 r. o godz. 13:00

 

w sali 204 (DSW IBE) Instytutu Biologii Eksperymentalnej

Uniwersytetu Wrocławskiego (ulica Kanonia 6/8)
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

 

mgr Anny Szewczyk

 

Temat: Modulacja odpowiedzi komórkowej w liniach komórek mięśniowych i nowotworowych inicjowana elektroporacją w obecności jonów wapnia

 

Promotordr hab. Małgorzata Daczewska, prof. nadzw.

Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt

Instytut Biologii Eksperymentalnej

Wydział Nauk Biologicznych

Uniwersytet Wrocławski

 

Promotor pomocniczy:  dr inż. Julita Kulbacka

Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej

Wydział Lekarski

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

Recenzenci:                 

dr hab. prof. Małgorzata Latocha, prof. nadzw.

Zakład Biologii Komórki

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

                               

dr hab. Gabriela Kramer-Marek

Centrum Zaawansowanych Technologii

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Kanonia 6/8). Streszczenia rozprawy oraz recenzje w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem: www.biologia.uni.wroc.pl

Wstęp na rozprawę wolny