Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

11.06.2018


Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Biologicznych

D z i e k a n

i Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

uprzejmie zawiadamia, że dnia 21 czerwca 2018r. o godz. 8.15

w Dużej Sali Wykładowej Instytutu Biologii Środowiskowej przy ulicy Sienkiewicza 21

odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

mgr Anny Lemanik

Tytuł pracy: Znaczenie biostratygraficzne nornika północnego Microtus oeconomus (Pallas, 1776) (Rodentia, Mammalia) w plejstocenie Europy

Promotor : Prof. dr hab. Adam Nadachowski – Zakład Paleozoologii Instytut Biologii

Środowiskowej UWr.

Promotor pomocniczy : dr Paweł Socha - Zakład Paleozoologii Instytutu Biologii

Środowiskowej

Recenzenci:

1. Prof. dr hab. Leonid Rekovets – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Dr hab. prof. Piotr Wojtal – Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN Zakład

Kręgowców Kraków

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu. Streszczenia rozprawy oraz recenzje w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem: www.biologia.uni.wroc.pl

Wstęp na rozprawę wolny.