Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

11.06.2018


Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Biologicznych

D z i e k a n

i Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

uprzejmie zawiadamia, że dnia 21 czerwca 2018r. o godz. 12.30

w Dużej Sali Wykładowej Instytutu Biologii Eksperymentalnej przy ulicy Kanonia 6/8

odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

mgr Aurelii Cegłowskiej

Tytuł pracy: Ekotopowe zróżnicowanie Elodea canadensis z Polski zachodniej

Promotor : Prof. dr hab. Aleksandra Samecka-Cymerman - Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska WNB UWr.

Recenzenci:

1. Dr hab. prof. Ewa Szarek-Gwiazda - Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha

Instytut Ochrony Przyrody PAN

2. Dr hab. inż. Wojciech Dobicki - Zakład Hydrobiologii i Akwakultury

Instytut Biologii Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kanonia 6/8 we Wrocławiu. Streszczenia rozprawy oraz recenzje w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem: www.biologia.uni.wroc.pl

Wstęp na rozprawę wolny.