Kandydaci na studia doktoranckie

15.06.2018


Zakład Genetyki i Fizjologii Komórki, Instytutu Biologii Eksperymentalnej (Wydział Nauk Biologicznych) poszukuje kandydatów na studia doktoranckie (Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. Robert Wysocki).

Proponowany temat pracy: Charakterystyka jądrowych ligaz ubikwityny u drożdży Saccharomyces cerevisiae.

Kandydaci proszeni są o przesyłanie listu motywacyjnego i CV do dr Ewy Błaszczak (ewa.blaszczak@uwr.edu.pl) w terminie do 15 sierpnia 2018.

Od Kandydatów wymajana jest znajomość podstawowych technik biologii molekularnej, biochemii i genetyki.