Wielki sukces na międzynarodowych zawodach Olimpiady Biologicznej

27.07.2018


Na tegorocznych międzynarodowych zawodach Olimpiady Biologicznej uczestnicy z Polski odnieśli największy w dotychczasowej historii sukces: 4 medale - jeden złoty, dwa srebrne i jeden brązowy. Jeden ze srebrnych medali otrzymał uczestnik z Okręgu Wrocławskiego.

Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej (KOOB) ma w tym sukcesie niemały udział poprzez przygotowanie wszystkich zawodników do zawodów międzynarodowych.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim z Państwa członków KOOB, a szczególnie tym, którzy przygotowali i przeprowadzili zajęcia dla uczniów przed etapem międzynarodowym.

Sekretarz Wrocławskiego KOOB
Dr Joanna Łubocka