Bardzo ważne informacje dla studentów I roku studiów I stopnia (licencjackich) 2018/19

03.08.2018


Harmonogram Dni Adaptacyjnych
dla studentów Wydziału Nauk Biologicznych

w roku akademickim 2018/2019

(studenci I roku studiów pierwszego stopnia)

27 września 2018 r. (czwartek)

10.00 – 11.30  Uroczysta  immatrykulacja w Oratorium Marianum (Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego)  pl. Uniwersytecki 1

Wykład immatrykulacyjny, który wygłosi dr hab. Rafał Ogórek z Instytutu Genetyki i Mikrobiologii.(obowiązuje strój galowy)

12.00 – 14.00   Test kwalifikacyjny z języka obcego dla studentów kierunku Genetyka i biologia eksperymentalna (pl. Uniwersytecki 7/10, szczegóły poniżej)


28 września 2018 r. (piątek) Dzień Adaptacyjny – obecność obowiązkowa

Studenci kierunku mikrobiologia

 • 8.45 – 11.15 - odbiór legitymacji i podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych, złożenie orzeczenia lekarskiego (budynek Collegium Anthropologicum, ul. Kuźnicza 35, sala nr 1, parter)
 • 11.45 – 12.15 – spotkanie z Pełnomocnikiem Dziekana ds. dydaktycznych (Duża Sala Wykładowa Instytutu Biologii Środowiskowej ul. Sienkiewicza 21)
 • 12.30 – 14.00 – szkolenie biblioteczne (Duża Sala Wykładowa Instytutu Biologii Środowiskowej, ul. Sienkiewicza 21)

Studenci kierunku genetyka i biologia eksperymentalna

 • 8.45 – 11.15 - odbiór legitymacji i podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych, złożenie orzeczenia lekarskiego (budynek Collegium Anthropologicum, ul. Kuźnicza 35, sala nr 1, parter)
 • 11.45 – 12.15– spotkanie z Pełnomocnikiem Dziekana ds. dydaktycznych (Duża Sala Wykładowa Instytutu Biologii Środowiskowej, ul. Sienkiewicza 21)
 • 12.30 – 14.00 – szkolenie biblioteczne (Duża Sala Wykładowa Instytutu Biologii Środowiskowej, ul. Sienkiewicza 21)

Studenci kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

 • 9.15 – 9.45  - spotkanie z Pełnomocnikiem Dziekana ds. dydaktycznych (Duża Sala Wykładowa Instytutu Biologii Środowiskowej, ul. Sienkiewicza 21)
 • 10.00 – 11.30 – szkolenie biblioteczne (Duża Sala Wykładowa Instytutu Biologii Środowiskowej, ul. Sienkiewicza 21)
 • 12.00 – 14.00 – odbiór legitymacji i podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych, złożenie orzeczenia lekarskiego (budynek Collegium Anthropologicum, ul. Kuźnicza 35, sala nr 1, parter)

Studenci kierunku biologia człowieka

 • 9.15 – 9.45  - spotkanie z Pełnomocnikiem Dziekana ds. dydaktycznych (Duża Sala Wykładowa Instytutu Biologii Środowiskowej, ul. Sienkiewicza 21)
 • 10.00 – 11.30 – szkolenie biblioteczne (Duża Sala Wykładowa Instytutu Biologii Środowiskowej, ul. Sienkiewicza 21)
 • 12.00 – 14.00 – odbiór legitymacji i podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych, złożenie orzeczenia lekarskiego (budynek Collegium Anthropologicum, ul. Kuźnicza 35, sala nr 1, parter)

Studenci kierunku biologia

 • 9.15 – 9.45  - spotkanie z Pełnomocnikiem Dziekana ds. dydaktycznych (Duża Sala Wykładowa Instytutu Biologii Środowiskowej ul. Sienkiewicza 21)
 • 10.00 – 11.30 – szkolenie biblioteczne (Duża Sala Wykładowa Instytutu Biologii Środowiskowej, ul. Sienkiewicza 21)
 • 12.00 – 14.00 – odbiór legitymacji i podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych, złożenie orzeczenia lekarskiego (budynek Collegium Anthropologicum, ul. Kuźnicza 35, sala nr 1, parter)

UWAGA

1) Podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych jest warunkiem podjęcia studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.  Niepodpisanie umowy przez studenta będzie podstawą do skreślenia z listy studentów.

2) Studenci proszeni są o przyniesienie 28 września 2018 r. zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do studiowania na danym kierunku. Zaświadczenie będzie podstawą wydania legitymacji i umowy edukacyjnej.

Do decyzji o przyjęciu na studia jest dołączone skierowania na badania lekarskie wystawione przez Wydział Nauk Biologicznych na podstawie których należy wykonać badania. Lista placówek, które BEZPŁATNIE wykonują badania lekarskie dla uczniów i studentów na terenie woj. dolnośląskiego znajduje się na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy: http://www.dwomp.pl/.

 WAŻNE INFORMACJE

1) Obowiązkowe szkolenie BHP i ppoż. odbędzie się on-line z użyciem platformy e-learning. Szczegółowe informacje nt. szkolenia zostaną Państwu przesłane z początkiem roku akad. 2018/2019. Studentowi, który nie odbędzie szkolenia BHP i ppoż. zostanie naliczona opłata za powtarzanie kursu (w wysokości 150 zł).

2) Szkolenie biblioteczne również jest obowiązkowe, realizowane wg harmonogramu jak wyżej.

Oba szkolenia są obowiązkowe – do wpisu na wyższy semestr niezbędne jest uzyskanie zaliczenia w systemie USOS z obu szkoleń.

3) Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach: biologia; biologia człowieka; mikrobiologia; zarządzanie środowiskiem przyrodniczym zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 3 (semestr zimowy 2019/2020). Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna rozpoczynają lektorat w semestrze 2 ( semestr letni 2018/2019).  Na Wydziale Nauk Biologicznych zalecany jest język angielski.

Informacje nt. testów kwalifikacyjnych dostępne są na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego: http://www.spnjo.uni.wroc.pl oraz na stronie wydziałowej w zakładce ogłoszenia.

Linki do ogłoszeń o testach kwalifikacyjnych:

Przed przystąpieniem do testu student musi wcześniej zarejestrować się i zapisać na test!

4) Na Wydziale Nauk Biologicznych UWr obowiązuje tzw. indeks elektroniczny. W praktyce oznacza to, że studenci nie otrzymują tradycyjnych indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta. Przebieg studiów będzie dokumentowany w oparciu o właściwe w tym przedmiocie przepisy  prawa  przy  wykorzystaniu  Uniwersyteckiego  Systemu  Obsługi  Studiów  (USOS).

Jedyną formą dokumentacji osiągnięć studenta będą zapisy na indywidualnym koncie USOS.

Strona platformy USOSweb: https://usosweb.uni.wroc.pl/

OGŁOSZENIA DLA STUDENTÓW

Wszystkie ważne informacje będą zamieszczane na stronie Wydziału Nauk Biologicznych http://www.biologia.uni.wroc.pl/:

1) Zakładka STUDIA – znajdują się tam programy kształcenia oraz plany studiów dla poszczególnych kierunków, regulaminy i obowiązujące procedury dydaktyczne, organizacja roku akad., opłaty, informacje dot. kształcenia nauczycieli i inne dot. toku studiów

2) Zakładka STYPENDIA – informacje nt. pomocy materialnej i stypendiów

3) Zakładka WYDZIAŁ – informacje nt. godzin pracy Dziekanatu WNB i dyżurów dziekańskich

4) Zakładka OGŁOSZENIA (dolna część strony WNB, sekcja warto zobaczyć) – tutaj zamieszczane są informacje i bieżące ogłoszenia dla studentów. Prosimy o systematyczne sprawdzanie zamieszczanych tam ogłoszeń.

Wydział Nauk Biologicznych prowadzi swoją stronę na FB. Zachęcamy do jej odwiedzenia! https://www.facebook.com/wnbuniwroc