Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

06.09.2018


D z i e k a n

i Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

uprzejmie zawiadamiają, że dnia

13 września 2018 r. o godz. 12:00 w sali 25 Instytutu Genetyki i Mikrobiologii, Uniwersytetu Wrocławskiego (ulica Przybyszewskiego 63/77)
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Anny Kostyn

Temat: Manipulacja biosyntezą terpenoidów w lnie (Linum usitatissimum L.) metodami przejściowej transformacji

Promotor: dr hab. Anna Kulma, Zakład Biochemii Genetycznej, Wydziału Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

Recenzenci:
1. dr hab. prof. Grzegorz Bartoszewski

Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2. dr hab. Magdalena Wróbel-Kwiatkowska

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Kanonia 6/8). Streszczenia rozprawy oraz recenzje w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem: www.biologia.uni.wroc.pl